dimecres, 28 de gener de 2009

Temporals passats

Realment és impossible fer edificis o infrastructures que resisteixin el vent que ha fet aquests dies passats? Jo crec que no. N'hi ha prou en veure algunes de les senyalitzacions viàries que han caigut. Dues palades de ciment suportaven una estructura metàl·lica que, òbviament, no resistiria cap cop de vent una mica seriós.
No veig cap edifici antic que pateixi per aquests temporals i em sobta que instal·lacions esportives o educatives siguin tan fràgils. Si complien la normativa és ben segur que caldrà canviar-la. Segurament no fa una ventada cada dia, però imagín que el més prudent és fer les obres pensant en resistir situacions que no siguin les quotidianes. El mateix es pot dir de les autovies i carreteres noves que s'inunden -com les del polígon de Son Morro a l'entrada de ciutat de Mallorca-. Qualcú no ha fet les coses bé.

4 comentaris:

Trini González Francisco ha dit...

Bon dia!

Si em permets, Mart... :)

Qualcú no ha fet les coses bé... ...i un altre qualcú ha cobrat les oportunes comissions de com si estigueren ben fetes...

Lamentable, però és el que hi ha, ja sigui a Quíbia o al Solsonès.

Mart de Garriga ha dit...

Sí, Trini, aquí rebrien més d'un.

Anònim ha dit...

Això és el que avui dia es construeix aquí, basta veure les obres del metro, el Palma arena, El poliesportiu son Moix, etc,etc.
Si volen duros a 1 peseta per guardar-se la resta a la butxaca, mai pot tenir una qualitat per a resistir , no ja les tempestes, sinò només el pas del temps

Mart de Garriga ha dit...

Anònim,
estic bé d'acord amb el que manifestau. Ja no hi ha picapedrers ni mestres d'obres com aquells d'un temps. Sobretot el que hi ha, però, són molts de barruts i pocavergonyes.